Giant Pandas Bao Li and Qing Bao coming to the Smithsonian National Zoo

Updated: June 22, 2024 - 3:49pm

Giant Pandas Bao Li and Qing Bao coming to the Smithsonian National Zoo

00:05 - 01:17: Two-year-old male giant panda Bao Li in his habitat at Shenshuping Base in China, May 16, 2024.
00:17 - 02:35: Two-year-old female giant panda Qing Bao in her habitat at Dujiangyan Base in China, May 17, 2024.